New data room guarantees cooling capacity of up to 15kW

New data room guarantees cooling capacity of up to 15kW

Article in Dutch.

In België geldt het naar verluidt het eerste high-density datacenter waarop, door de combinatie van verschillende concepten voor de optimalisatie van lucht, een koelvermogen tot 15 kW per rack wordt gewaarborgd. Partners in het project zijn Minkels B.V.B.A. (Wijgmaal) en KPN Belgium N.V. (Wemmel), die zich verregaand engageerden voor het welslagen van het nieuwe Benesol-concept. Een en ander wijst op het strategisch belang dat high-density datacenters in de toekomst zullen opeisen. Samuel De Wever, Bart Deboeck en Joris Duysens lichten het partnership toe.

Belgian Network Solutions B.V.B.A., verkort Benesol, zag in 2001 het daglicht als eenmanszaak, opgericht door de jeugdige Samuel De Wever. Aanvankelijk lag de focus op de ontwikkeling van “bots” die woorden uit IRCchat- kanelen filterden ten behoeve van de particuliere markt. Vrij snel deinde het activiteitenspectrum uit naar, in eerste instantie, het aanbieden van FTP-capaciteit op een dedicated server in de Verenigde Staten, later gevolgd door het ter beschikking stellen van web-functionaliteit. Na een tussenstap in een Nederlands datacenter, hevelde Benesol in 2002 zijn bedrijvigheden over naar een datacenter in België waar een eigen server-rack wordt ondergebracht. Op dat ogenblik trok de KMO al ten volle de kaart van de co-location en Internet-connectiviteit. Vandaag de dag is Benesol aan zijn derde datacenter toe. De eerste twee maken gebruik van de accommodatie van InterXion en Verizon, het nieuwe datacenter van het high-density-type, ligt in de infrastructuur van KPN Belgium te Nossegem ingebed.

“In tegenstelling tot de bestaande spelers is co-location voor Benesol veel meer dan het aanbieden van tegelruimte waarop de klant zijn server-racks kan neerpoten”

Niet onbelangrijk is dat Benesol over een volledig redundant - 10 Gigabit compatible Cisco Powered - netwerk beschikt, gekoppeld met verschillende Tier 1-providers, dat borg staat voor een uptime van 99,97% op maandbasis. De onderneming heeft tevens een eigen glasvezelnetwerk in uitbating, waarbij tot 160 Gb/s over één fiber-paar kan worden getransporteerd. Klanten die nood hebben aan een volledig redundante oplossing kunnen naadloos op hun wenken worden bediend, zo luidt het. “Via web-hosting zijn we doorheen de jaren naar de housing-markt doorgegroeid. De focus van Benesol ligt thans op het aanbieden van co-location en IPconnectiviteit, met “managed services” bovenop (lees: remote monitoring, onderhoud, …, nvdr.),” aldus Samuel De Wever, zaakvoerder van Benesol.

Niet langer verhuur van tegelruimte

Samuel De Wever: “In tegenstelling tot bestaande spelers is co-location voor Benesol veel meer dan het aanbieden van tegelruimte waarop de klant zijn server-racks kan neerpoten. Benesol ziet co-location als een volledige service, die de klant niet alleen rack space toelevert maar eveneens borg staat voor koelingsgaranties, temperatuurmonitoring (tot op rack-niveau) en fysieke toegangscontrole. Vandaag zijn oplossingen gebaseerd op waterkoeling beschikbaar die aan server-racks beduidend meer vermogen bieden dan voorheen. Gevolg is wel dat dan andere factoren gaan spelen die de eventuele continuïteit van de bedrijfsprocessen in het gedrang kunnen brengen”.

“Met vermogens van 15 kW in een server rack wordt koeling een onmogelijke zaak indien de servers fout worden gepositioneerd of als het rack een niet aangepaste typologie vertoont”

Met de inhuldiging van het nieuwe high-density center bewijst Benesol als jonge KMO over de nodige expertise te beschikken om de nieuwe uitdagingen met succes aan te gaan. Bekend is dat naarmate een server-rack meer vermogen krijgt toebedeeld, het koelingsprobleem hand over hand toeneemt. “De eindklant heeft er alle belang bij dat de in zijn rack geplaatste servers optimaal functioneren. Koeling vormt daarbij één van de voornaamste problemen. Met vermogens van 15 kW in een server rack wordt koeling een onmogelijke zaak indien de servers fout worden gepositioneerd of als het rack een niet aangepaste typologie vertoont,” weet de zaakvoerder.

De datacenters die Benesol reeds in uitbating had zijn van het medium density-type. In de markt worden daarrond nogal uiteenlopende normen gehanteerd. Voor een kastenbouwer als Minkels bijvoorbeeld hebben medium density-datacenters een vermogen van 4 tot 8 à 10 kW. Benesol hanteert een vork tussen 2 tot 6 kW. “Elk datacenter met een vermogen van meer dan 6 kW is voor ons high-density,” aldus De Wever. Het nieuwe Benesol- datacenter in Nossegem kan alvast 10 tot 15 kW aan. Ook de stroomvoorziening is op dergelijke vermogens berekend. “Per rack kan in een stroomvoorziening tot 96 ampère (lees: meer dan 15 kW!, nvdr.) worden voorzien. Dat is met de huidige generatie Bladeservers nodig,” zo nog De Wever.

Vernieuwend concept

“Het high-density datacenter van Benesol is het eerste in België dat een koelingsgarantie tot 15 kW op rack-niveau biedt. In combinatie met cold corridors, op maat gemaakte en geoptimaliseerde racks en regelbare roosters, kan de koude lucht op optimale wijze tot bij de server racks worden geleid. Benesol is vooralsnog de enige partij op de Belgische markt die met luchtkoeling dergelijke verregaande garanties biedt,” verduidelijkt Bart Deboeck, sales manager bij Minkels, dat onderdeel van de Nederlandse Aegide- groep (Veghel) is. Minkels, initieel bekend als kastenbouwer voor serveren netwerktoepassingen, profileert zich steeds nadrukkelijker als kennisbedrijf met bijzondere expertise in de inrichting en de ontwikkeling van datacenters. Begin vorig jaar introduceerde Minkels een koeloplossing voor high-density datacenters op basis van waterkoeling. Die technologie werd thans bij Benesol geïmplementeerd, weliswaar met lucht als koelmiddel.

“In combinatie met de juiste racks en systemen kan met koude lucht op optimale wijze in koeling van server racks van 15 kW worden voorzien”

“De meeste co-location centers bieden garanties tot 8 kW. Het partnership tussen Benesol, Minkels en KPN Belgium trekt die garantiegrens op tot 15 kW,” weet Deboeck.

Samuel De Wever: “Voor server racks met vermogens groter dan 6 of 8 kW, neemt de concurrentie onmiddellijk zijn toevlucht tot waterkoeling. Eerder bewees geoptimaliseerde luchtkoeling ook sterke prestaties te kunnen neerzetten. Voorwaarde is wel dat efficiënt met de koude luchtstromen kan worden omgesprongen, dat elke aangeboden gram koude lucht effectief voor koelingsdoeleinden wordt benut en niet verloren gaat”.

“Voor server racks met vermogens groter dan 6 of 8 kW, neemt de concurrentie onmiddellijk zijn toevlucht tot waterkoeling. Eerder bewees het “cold corridor”-concept ook al met luchtkoeling sterke prestaties te kunnen neerzetten

Benesol is de eerste marktpartij die het luchtkoelingsconcept zo ver doortrekt, dit alles in combinatie met temperatuur- monitoring en power management tot op het niveau van de respectieve compartimenten binnen de server racks. Benesol is overigens ook de eerste speler op de markt die met extra- brede op maat gebouwde co-locatie- racks werkt. Waar de gebruikelijke rack-breedte in datacenters zestig centimeter bedraagt, liet Benesol kasten met een breedte van tachtig centimeter ontwikkelen. De standaarddiepte werd op 120 centimeter gebracht. “Dat biedt meer ruimte voor de bekabeling, die van de servers wordt weg geleid en zodoende voor een meer constante afvoering van de gegenereerde warme lucht zorgt. Voor een nog betere doorvloeiing van de luchtstromen, werden de deuren extra geperforeerd. Dat brengt andermaal een meer efficiënte koeling binnen bereik. Minkels’ maatspecifieke ingrepen hebben overigens niet alleen met de afmetingen van de kasten te maken, ook de intelligentie van het power management werd fors opgewaardeerd.

Bovendien kan de eindklant vanop afstand het stroomverbruik en de temperatuur in zijn server racks constant opvolgen. Benesol maakt in het nieuwe datacenter, in primeur voor commerciële datacenteromgevingen, tevens gebruik van een elektronisch slotensysteem. De klant weet zodoende altijd wanneer iemand zich voor het laatst fysieke toegang tot zijn rack heeft verschaft. Voor bepaalde applicaties is fysieke beveiliging tot op server rack-niveau trouwens verplicht.

Gevolg: gunstiger kostenplaatje

Het voordeel van een high-density datacenter is uiteraard dat meer servers binnen dezelfde ruimte kunnen worden gehuisvest. De kost per eenheid oogt derhalve gunstiger.

“Het kostenplaatje van waterkoeling is hoger dan met luchtkoeling. Wellicht zal ook het onderhoudsplaatje voor de laatste technologie gunstiger uitvallen. Tussen elk rack moeten immers waterkoelingscompartimenten worden geplaatst. Ook het risico op lekkage is niet ondenkbeeldig. Bovendien weet je als co-location provider nooit bij voorbaat welk vermogen en bijgevolg welke koelingscapaciteit, een rack zal vereisen. Omtrent de vereiste performantie van de koel-unit blijft het dus koffiedik kijken. Het alternatief met luchtkoeling bezorgt de eindgebruiker derhalve meer flexibliteit. Hij kan moeiteloos omschakelen van een rack van 2 kW naar 5 of 10 kW, zonder dat daarvoor koel-units dienen vervangen. Bovendien kan luchtkoeling gericht en gedimensioneerd worden geïmplementeerd, met een gunstige impact op het uiteindelijke kostenplaatje tot gevolg. Luchtkoeling van een high density-datacenter is heel wat meer dan koude lucht onder de lokale computervloer blazen. Het heeft te maken met een totaalaanpak die ervoor zorgt dat de koude luchtstromen op de meest efficiënte wijze wordt aangewend en optimaal doorheen de server-omgeving word gesluisd,” stelt Samuel De Wever overtuigend.

“Het kostenplaatje van waterkoeling is hoger dan met luchtkoeling. Wellicht zal ook het onderhoudsplaatje voor de laatste technologie gunstiger uitvallen”

Bovendien, zo luidt het, zorgt koude lucht voor een stabiele koelomgeving. Dat vertaalt zich dan weer in een verlengde levensduur van de hardware en minder risico op disk crashes.

Inhakend op “Green IT”-filosofie

Benesol’s high density-datacenter werd in het grootste datacenter van KPN Belgium ondergebracht, met name te Nossegem. In het 2.000 m2 grote datacenter werd een high density-omgeving van 100 m2 op maat van Benesol ingericht. Op het Belgisch grondgebied baat de telecom-onderneming 11 datacenters uit (Nossegem, Hasselt, Luik, Charleroi, Antwerpen, Kortrijk, Veurne, …), die tevens als lokale POP (point-of-presence) voor de eigen werkzaamheden fungeren.

Joris Duysens, sales manager Business Sales bij KPN Belgium: “In de voorbije tien jaar voltrok zich op datacenteromgeving een bijzonder snelle evolutie, zowel op het vlak van stroomvoorziening als van koeling. Indertijd had een server rack nood aan een vermogen van 1 tot 2 kW. Thans spreken we soms al van 15 kW of meer. Ook al omdat de servers in dimensie fors zijn afgenomen. Als partner heeft KPN aanzienlijke financiële investeringen uitgevoerd om op de behoeften van Benesol als co-location provider in te spelen. Een en ander werd ook ingegeven door het eigen geloof in de noodzaak aan rationeel energieverbruik. De Benesol-oplossing haakt naadloos in op de ambities qua energie- efficiëntie die KPN Belgium zich stelt”. Vorig jaar probeerde KPN op een testlocatie in Amersfoort overigens voor het eerst het Kyoto Cooling- systeem uit. Dat maakt gebruik van de buitenlucht voor de koeling van datacenteromgevingen. Een groot warmtewiel fungeert daarbij als warmtewisselaar.

Het KPN-datacenter te Nossegem, waarvan de capaciteit begin dit jaar werd verdubbeld, draait overigens integraal op groene stroom. “Eerste high-density datacenter met luchtkoeling in België”

Uitgroeien tot referentiespeler

Benesol investeerde zowat 400.000 euro in zijn state-of-the-art high-density datacenter. Met 9 medewerkers boekte de jonge KMO vorig jaar een omzet van 2,4 miljoen euro. Voor 2009 mikt Benesol op een groei met 30 tot 35%. “Ambitie is met Benesol uit te groeien tot referentiespeler in het aanbod van totaaloplossingen in de co-locationmarkt, ten behoeve van inzonderheid KMO’s en IT-dienstverleners,” aldus Samuel De Wever. Zowat 70% van het huidige klantenbestand van Benesol zijn IT-dienstverleners, het saldo zijn bedrijfsmatige eindklanten. Door zijn dienstverleners-cliëntèle wordt Benesol in toenemende mate aangezocht om virtualisatieprojecten uit te voeren. Dat staat gelijk met een betere benutting van de achterliggende servers en hogere koelingsvereisten. Met zijn nieuwe high density-datacenter levert Benesol het bewijs klaar te zijn voor de nieuwe uitdagingen.

Samuel De Wever (Benesol B.V.B.A.), Bart Deboeck (Minkels B.V.B.A.) en Joris Duysens (KPN Belgium N.V.)

Bron: iTel nr 184, 1 juni 2009